Sunday, September 17, 2006

Illusion of safety, illusion of democracy.

Valet är en illusion, ingen är intresserad av vad du tycker, väljer eller röstar på. För i förlängningen spelar det ingen roll, de politiska skillnaderna mellan de stora partierna är i praktiken obefintliga - det har ju till och med gått så långt att det, istället för att driva partispecifika valfrågor, räcker med att säga "Vi ska göra allt som vår största konkurent, och lite till". Fascinerande anser undertecknad.

Jag är förvånad över att folk i allmänhet inte är mer frustrerade. Eller är folk frustrerade men fångade i det meningslösa i att försöka förändra något som inte låter sej förändras? Folk kanske "håller en låg profil" och anser att "man inte måste visa vad man tycker". Men man måste visa vad man tycker när NSF står utanför partilokalen och delar ut valsedlar, för det räcker med 500 röster (enl. Sveriges Radio) för att Sollentuna ska få en facistisk representant i kommunalfullmäktige. Att i den situationen inte visa vad man tycker fungerar inte när vi lever i någon sorts låtsat folkstyre.

Politiska utspel hör inte till vanligheterna i min blog, men inom den närmsta framtiden kommer nog ett par sådana att dyka upp.

Under veckan hade DN ett reportage om så kallade mikronationer, dvs. självutropade autonoma stater eller vad man vill kalla det. Som det ser ut just nu utropar jag snart Stilleland på nån övergiven borrplattform och börjar odla apelsiner.
För intressant läsning om bla. mikronationer, alternativ arkitektur och design (och en hel del andra intressanta ämnen), kolla in bldgblog.blogspot.com/

Nu ska jag följa spektaklet, tänk på att valet är en illusion. Ingen bryr sej om vad du tycker...

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

l?se hele blog, pretty good

4:49 AM  

Post a Comment

<< Home